8. září 2024

Dvořákova Nelahozeves

10. září 2023

Antonín Dvořák a Nelahozeves

„Tam se podívejte na tu malou vesničku s dlouhým jménem Nelahozeves. A hned pod tím zámkem knížete Lobkovice tam to nízké stavení... vidíte? – tam měl můj otec hospodu a zároveň v ní řezničil. V tom domku jsem se narodil, a v milém tom kraji prožil jsem své chudé dětství.“  

Antonín Dvořák, citováno podle Václava Novotného, S Dvořákem v Anglii, 1911 

Antonín Dvořák se narodil v Nelahozevsi 8. září 1841 jako prvorozený syn Anny a Františka Dvořákových, kteří v obci provozovali řeznictví a pohostinství. Rodina se nejprve usadila v domě č. p. 24, kde provozovala masný krám. Následně si Dvořákovi pronajali tzv. Engelhardtovu hospodu v č. p. 12 a živnost převzali. Zde se také Antonín Dvořák narodil a jeho rodný dům je dnes jedním z dějišť festivalu Dvořákova Nelahozeves.  

Dvořák strávil v Nelahozevsi prvních dvanáct let svého života a získal zde první hudební vzdělání. Na housle ho učil místní učitel a kantor Josef Spitz, a brzy začal vystupovat ve vesnické kapele i v místním kostele sv. Ondřeje, ve kterém byl také pokřtěn. V prostředí Nelahozevsi najdeme motivy, které Dvořáka doprovázely v jeho dospělém životě a které mu byly inspirací v pozdější tvorbě. V první řadě se jedná o venkovskou krajinu a přírodu ve spojení s řekou a také s železnicí, která byla v obci zavedena ještě za Dvořákova dětství. Dvořák se v Nelahozevsi seznámil s různými hudebními žánry, s církevní hudbou, s lidovou hudbou, která zaznívala v hospodském sále, nebo s taneční hudbou, která doprovázela zábavy konané v tanečním sále domu č. p. 12. Dvořákův otec František měl hudební nadání a často bavil hosty hrou na citeru.  

V roce 1853 ukončil Antonín obecní školu jako jeden z nejlepších žáků a odešel do nedalekých Zlonic, aby mohl ve studiu hudby pokračovat u kantora Antonína Liehmanna. Tam už byla jeho hudební kariéra systematicky budována s návazností na roční pobyt v České Kamenici a následný nástup na varhanickou školu v Praze (1857-1859).

Dvořák dosáhl během života nevídaného úspěchu doma i v zahraničí, přičemž vrcholem jeho kariéry se stal téměř tříletý pobyt v Americe na postu ředitele Národní konzervatoři hudby se sídlem v New Yorku a premiéra jeho Symfonie č. 9 e moll "Z Nového světa" v newyorské Carnegie Hall v roce 1893. Do Nelahozevsi se už nikdy trvale nevrátil, ale dojmy z prostředí jeho dětství mu byly inspirací po celý život.  


O festivalu

Festival klasické hudby Dvořákova Nelahozeves každoročně připomíná narození jednoho z nejvýznamnějších a také nejhranějších českých hudebních skladatelů, Antonína Dvořáka (8. 9. 1841 – 1. 5. 1904). Festival byl založen Společností Antonína Dvořáka již v roce 1951, ve stejné době, kdy byl veřejnosti poprvé zpřístupněn skladatelův rodný dům v Nelahozevsi. Narození slavného rodáka si však Nelahozeves nepravidelně připomínala již v dřívější době.  

Jednodenní akce nabízí sérii koncertů v různých lokalitách Nelahozevsi a také bohatý doprovodný program ve formě workshopů a prohlídek pro děti i komentovaných prohlídek pro dospělé publikum. Koncerty se odehrávají v autentických prostorech spjatých s Dvořákovým dětstvím v Nelahozevsi: ve skladatelově rodném domě, v kostele sv. Ondřeje, kde byl Dvořák pokřtěn, a v renesančním lobkowiczkém zámku Nelahozeves.  

Festival se zaměřuje především na dílo Antonína Dvořáka, připomíná ale také tvorbu Dvořákových současníků či žáků, a zároveň reflektuje významné výstupy dvořákovského výzkumu. V rámci festivalu pravidelně vystupují renomovaní interpreti především z České republiky, v posledních letech např. klavírista Ivo Kahánek, stipendisté Akademie komorní hudby, Dvořákovo trio či Kvarteto Martinů.  

Festival pořádají Lobkowiczké sbírky ve spolupráci s obcí Nelahozeves, Národním muzeem – Muzeem Antonína Dvořáka a Společností Antonína Dvořáka.  


Zahájení festivalu Dvořákova Nelahozeves 2020 © Veronika Graulíková
Vystoupení nelahozeveského sboru Období v rámci zahájení festivalu, Dvořákova Nelahozeves 2020 © Veronika Graulíková 
Závěrečný koncert Akademie komorní hudby v Rytířském sálu zámku Nelahozeves, Dvořákova Nelahozeves 2020 © Veronika Graulíková

Ohlédnutí za 72. ročníkem

V neděli 10. září 2023 se v Nelahozevsi uskutečnil již 72. ročník festivalu Dvořákova Nelahozeves, který je věnovaný kantorům a učitelům. Bohatý celodenní program ozdobil především koncert orchestru Musica Florea, sboru Collegium Floreum a sólistů pod vedením dirigenta Marka Štryncla.

Ohlédnutí za 71. ročníkem

V neděli 11. září proběhla v Nelahozevsi oslava 181. výročí narození Antonína Dvořáka. Děkujeme všem spolupořadatelům, partnerům, účinkujícím a samozřejmě i návštěvníkům. Velké díky patří i počasí, které se nakonec umoudřilo, a my jsme si všichni užili nádherný koncert České sinfonietty vedené Radkem Baborákem.

© Veronika Graulíková


Ohlédnutí za 70. ročníkem

70. ročník festivalu Dvořákova Nelahozeves je úspěšně za námi a nezbývá než se těšit opět za rok. Letošní ročník, věnovaný výročí 180 let od narození Antonína Dvořáka se mimořádně vydařil, a to jak z hlediska počasí, tak návštěvnosti. V galerii za ním přinášíme malé ohlédnutí. 

Zároveň bychom rádi poděkovali všem pořadatelům a partnerům festivalu, účinkujícím a samozřejmě návštěvníkům. 

© Anna Marie Němcová, Veronika Graulíková

Praktické informace a kontakty

Festival se odehraje 10. září 2023 v obci Nelahozeves, ca 25 km severně od Prahy.  

Jak k nám: 

  • Autem: dálnice D8, exit 18 – Nová Ves 
    Kde zaparkovat: parkoviště při zámku Nelahozeves  
  • Vlakem: zastávka Nelahozeves zámek 
  • Na kole: Vltavská cyklistická cesta

KONTAKT

 +420 724 557 617 
 dvorakovanelahozeves@lobkowicz.cz