ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Tyto zásady používání souborů cookie popisují způsob, jakým společnost Lobkowicz Collections, o.p.s., IČO: 25734857, se sídlem Nelahozeves, Zámek Nelahozeves čp. 1, okres Mělník, PSČ 27751, Česká republika, korespondenční adresa: Lobkowiczký palác, Jiřská 3, PSČ 119 00, Praha 1, Česká republika, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 94 („Lobkowicz Collections“, nebo „my“) používá cookies na svých internetových stránkách https://www.dvorakovanelahozeves.cz/ („Web“).

Přečtěte si prosím tyto zásady pozorně, abyste zjistili, jak používáme cookies, a na základě těchto informací se můžete rozhodnout, zda nám dovolíte uložit a využívat některé cookies, pro které potřebujeme váš souhlas.

Co jsou to cookies?

Cookie je malý textový soubor, který si váš webový prohlížeč při prohlížení webových stránek ukládá do vašeho koncového zařízení (počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Cookies slouží k rozeznání vašeho zařízení při návštěvě určitých internetových stránek. Cookies vám také usnadňují a zrychlují práci s našimi internetovými stránkami, jelikož si mohou pamatovat užitečné údaje z vašich předchozích návštěv.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme pro následující účely:

 • správné fungování webu (tzv. funkční cookies)

 • vytváření agregovaných statistických údajů o využívání Webu (tzv. analytické cookies)

Jaké cookies využíváme a na základě jakého titulu?

Na našich internetových stránkách používáme různé typy cookies, které jsou podrobněji rozepsány v části Konkrétní cookies, které používáme níže.

 1. Funkční cookies

Funkční cookies jsou nezbytné a bez nich by přenos sdělení na našich internetových stránkách vůbec nebyl možný. Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat v rámci internetových stránek a využívat jejich funkce. Mezi funkční cookies patří i cookies, které slouží k zapamatování vašeho rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu s níže uvedenými cookies.

Funkční cookies můžeme ukládat i bez vašeho souhlasu.

 1. Analytické cookies

Analytické cookies shromažďují anonymní statistické informace o tom, jak lidé využívají naše internetové stránky. Ty nám zejména pomáhají lépe zjistit, jak uživatelé prohlížejí nebo využívají naše internetové stránky, a upozorňují na oblasti, které mají největší využití.

Analytické cookies můžeme ukládat pouze na základě vašeho souhlasu, který nám můžete udělit prostřednictvím nastavení v příslušném okně (tzv. cookie liště) na našich internetových stránkách. Takto udělený souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu „Nastavení cookies“ v zápatí našich internetových stránek.

Cookies třetích stran

Některé soubory cookie jsou na našich internetových stránkách umístěny službami níže uvedených třetích stran. Tyto třetí strany ukládají cookies pro účely The Lobkowicz Collections (fungování internetových stránek a sledování návštěvnosti prostřednictvím nástrojů Solidpixels, Google Analytics), nebo pro své vlastní účely na svou vlastní odpovědnost. Podrobnější informace o použití cookies třetích stran naleznete v části Konkrétní cookies, které používáme níže.

Pozorně si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů a použití cookies těchto třetích stran dostupné na jejich internetových stránkách:

Jak dlouho cookies uchováváme?

Doba uchovávání cookies na vašem zařízení je rozdělena do dvou kategorií uvedených níže. Dobu uchování jednotlivých cookies dále uvádíme v části Konkrétní cookies, které používáme níže.

 1. Dočasné cookies

Tyto cookies jsou platné jen po dobu relace. To znamená, že jsou ukládány jen po dobu, dokud nezavřete svůj prohlížeč.

 1. Trvalé cookies

Tyto soubory cookie jsou ukládány na váš pevný disk, dokud je neodstraníte nebo neskončí jejich platnost (uvedena v tabulce níže u jednotlivých cookies).

Cookies, které zaznamenávají vaše souhlasy, jsou platné po dobu 60 měsíců / pěti let. Po uplynutí této doby se vám opět objeví cookie lišta k nastavení souhlasů s cookies.

Jakým způsobem můžete spravovat cookies na svém zařízení?

Nastavení cookies na našich internetových stránkách můžete kdykoli upravit prostřednictvím odkazu „Nastavení cookies“ v zápatí našich internetových stránek. Uložené cookies můžete rovněž smazat prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče.

Standardní internetové prohlížeče navíc umožňují zakázat nebo upravit ukládání cookies přímo prostřednictvím nastavení prohlížeče (tzv. Do Not Track).

Pokud zakážete všechny cookies, na internetových stránkách se vám může opakovaně zobrazovat cookie lišta se žádostí o přijetí nebo odmítnutí cookies

Informace o zpracování osobních údajů

Bližší informace o zpracování osobních údajů ve společnosti: Lobkowicz Collections, o.p.s. si prosím přečtěte v našich Zásadách ochrany osobních údajů na našich internetových stránkách: www.dvorakovanelahozeves.cz/gdpr.

Pokud budete mít dotazy týkající se použití cookies u společnosti: Lobkowicz Collections, o.p.s., kontaktuje nás prosím e-mailem na adrese: data@lobkowicz.cz

Konkrétní cookies, které používáme


Cookies na Webu

Funkční (nezbytné) cookies

Název

Poskytovatel

Účel

Platnost

SERVERID

Solidpixels

Cookie zajišťuje, aby uživatel během konkrétní návštěvy/sezení používal tentýž server. Cookie nastavuje poskytovatel infrastruktury a jedná se funkční prvek.

po dobu relace

CMS-{ID}-FE-language

Solidpixels

Cookie ukládá unikátní identifikátor pro zvolený jazyk webu.

1 den

CMS-{ID}-FE

Solidpixels

Cookie ukládá unikátní identifikátor pro danou session na webu.

po dobu relace

CMS-{ID}-FE-cookies_allow_ac

Solidpixels

Cookie ukládá nastavení souhlasu návštěvníka se sběrem analytických údajů o jeho pohybu na webu.

5 let

CMS-{ID}-FE-cookies_notification

Solidpixels

Cookie ukládá informaci, zda byla již v minulosti potvrzena cookie lišta.

5 let

Analytické a výkonnostní cookies

Název

Poskytovatel

Účel

Platnost

_ga

Google

Cookie _ga od Google Analytics počítá údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje používání Webu pro analytickou zprávu Webu. Ukládá informace anonymně a k rozpoznání jednotlivých návštěvníků přiřazuje náhodně vygenerované číslo.

2 roky

_gid

Google

Cookie _gid od Google Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají Web, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu internetových stránek. Shromažďuje údaje jako počet návštěvníků, jejich zdroj a anonymně navštívené stránky.

1 den

_gcl_au

Google

Cookie _gcl_au od Google Tag Manager slouží k experimentování účinnosti reklamy na webových stránkách využívajících jeho služby.

3 měsíce

_gat

Google

Cookie od Google Universal Analytics omezuje počet požadavků a tím zamezuje shromažďování dat na stránkách s vysokou návštěvností.

1 minuta

Datum poslední aktualizace: 8. února 2022


Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Lobkowicz Events Management, s.r.o., IČ: 267 47 367, se sídlem 277 51 Zámek Nelahozeves čp. 1,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 91183, je správcem osobních údajů (dále jen “Společnost”, „Správce“ nebo „my“).
Ochranu osobních údajů upravuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“). Osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) spravujeme a zpracováváme v souladu s nařízením GDPR, Zákonem a dalšími příslušnými právními předpisy.

Bližší nebo podrobnější informace o zpracování osobních údajů pro konkrétní účely mohou obsahovat dokumenty určené pro tyto účely, v takovém případě mají přednost informace uvedené v těchto dokumentech a tato obecná informace je pouze doplňuje.

Subjektům údajů, jejichž údaje vedeme v naší databázi, zasíláme obchodní sdělení , pozvánky na naše promo akce, informační brožury a s tím další spojené, o nichž se domníváme, že by pro ně mohly být užitečné. Údaje těchto subjektů dále používáme i pro níže uvedené účely.

Níže najdete stručné informace o:

 • osobních údajích, které shromažďujeme,
 • účelech, pro které osobní údaje zpracováváme, a souvisejících právních důvodech,
 • osobách, které mají k osobním údajům přístup, a
 • právech a zárukách, které subjektům údajů zajišťuje zejména nařízení GDPR.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Společnost shromažďuje následující údaje o subjektech údajů:

 • jméno a příjmení,
 • titul,
 • ID,
 • adresa bydliště,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa / IP adresa,
 • lokační údaje,
 • fotografie,
 • bankovní a fakturační spojení,
 • další údaje, které mohou být v určitých případech nezbytné pro poskytování služeb (např. datum narození, informace pro účely splnění požadavků týkajících se poskytovaných služeb (státní příslušnost, , cestovního pasu, apod.) a jiné údaje, které nám subjekt údajů sdělí.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • poskytování služeb;
 • marketingové účely a pokročilé marketingové analýzy;
 • plnění závazků vyplývajících ze smluv, dohod nebo jiných ujednání a zákonných povinností;
 • řízení a koordinace vztahů s klienty, potenciálními klienty a obchodními partnery;
 • reakce na otázky a žádosti subjektů údajů;
 • zpětné vazby na naše nabídky a pro účely dalších informací a komunikace, včetně komunikace ve věci poskytovaných služeb;
 • zasílání novinek, obchodních sdělení, brožur, publikací, pozvánek na naše akce a zvláštních nabídek našich služeb; a
 • jiné oprávněné obchodní účely, včetně rozvoje naší obchodní činnosti a vztahů s klienty, potenciálními klienty, obchodními partnery a osobami a subjekty, které s námi spolupracují, za účelem poskytování informací o našich službách, ochrany zájmů naší skupiny i našich klientů a plnění povinností plynoucích ze zákona a povinností stanovených příslušnými orgány nebo právními předpisy.

Pokud subjekt údajů odmítne poskytnout osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely, může se stát, že mu nebudeme moci poskytnout příslušné služby (např. poskytnout službu ubytování) či plnit příslušné zákonné požadavky (např. umožnit mu uplatňovat jeho práva dle nařízení GDPR).

Právní základ pro zpracování                                                                                                                                  

Osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů nebo oprávněních zájmů třetích osob za účelem výkonu podnikatelské činnosti, plnění smlouvy, které je subjekt údajů smluvní stranou, kroků prováděných na žádost subjektů údajů před uzavřením smlouvy anebo splnění zákonných povinností (např. povinnosti týkající se ubytovacích služeb, povinnost poskytnout informace orgánům veřejné správy). Osobní údaje zvláštních kategorií ani osobní údaje týkající se trestů a trestných činů obvykle nezpracováváme. V některých případech se může také jednat i o zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů nebo od jiných osob, včetně našich (současných nebo dřívějších) klientů, potenciálních klientů, obchodních partnerů, osob a subjektů, které s námi spolupracují, zaměstnanců, jakož i od jejich zástupců nebo jiných osob, které za ně jednají, ale i z veřejných zdrojů nebo od úřadů veřejné správy v rámci poskytování služeb klientům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně a může být kdykoli bezplatně odvolán osobně na adrese Správce, korespondenčně dopisem zaslaným na adresu Správce nebo zprávou na e-mailovou adresu data@lobkowicz.cz.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Správci, lze osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu odpovídajícímu právnímu důvodu zpracování, tj. zejména při plnění právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků Správce.

Doba zpracovávání osobních údajů

Doba, po kterou může Správce osobní údaje zpracovávat, je stanovena na základě účelu zpracovávání osobních údajů. Délka tohoto období je vždy specifikována ve znění daného souhlasu, pokud je vyžadován. V případě doby uvedené v souhlasu, pokud je vyžadován, platí doba zpracování uvedená v souhlasu. Pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, budou údaje zpracovávány po dobu platnosti souhlasu.

Osobní údaje klientů, zaměstnanců, spolupracovníků a podporovatelů jsou zpracovávány po dobu tří let od ukončení smlouvy se subjektem údajů, nebo ukončení spolupráce se subjektem údajů anebo poskytnutí služby subjektu údajů. K údajům poskytnutým při uzavření smlouvy nebo poskytnutí služby mohou být přiřazeny další údaje nezbytné pro daný účel.

Osobní údaje pro účely komunikace se subjekty údajů (zejména zasílání novinek, poděkování, informovování o aktivitách Správce, apod.) jsou zpracovávány do odvolání souhlasu nebo vyslovení námitky případně nesouhlasu se zasíláním takových sdělení.

Ostatní osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu k dosažení daného účelu. Správce osobní údaje zpracovává údaje pro výše uvedené účely v souladu s Nařízením a Zákonem.

Zpřístupnění osobních údajů, zpracovatelé a další příjemci

K údajům mají přístup manažeři, zaměstnanci a smluvní partneři Správce, kteří je potřebují za účelem plnění zákonných povinností a poskytování služeb anebo výkonu obchodní činnosti. „Smluvní partner“ je subjekt, který se na základě obchodního ujednání se Společností účastní poskytování služeb poskytovaných jejím klientům, a dále subjekt, který poskytuje služby Společnosti nebo její skupině a je jim nápomocen při plnění jejich smluvních závazků a zákonných povinností (např. daňoví poradci, účetní, poskytovatelé služeb IT, servisní organizace a ostatní subjekty ze skupiny Společnosti).

Na základě platných právních předpisů nebo příslušné žádosti lze údaje poskytnout i orgánům veřejné správy.

Osobní údaje lze předávat v rámci EU. V případě předání do třetích zemí (mimo EU) může probíhat předání osobních údajů pouze na základě odpovídajících záruk (např. standardní smluvních doložek). V současné době nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

Cookies a služby webové analytiky

Za účelem shromažďování analytických dat a dalších informací, když subjekty údajů navštěvují internetové stránky Společnosti, a jejich ukládání, používá Společnost různé technologie, včetně cookies.

Cookies jsou malé textové soubory odesílané a ukládané na zařízení návštěvníka stránek, díky kterým může Společnost identifikovat návštěvníky internetových stránek Společnosti a umožnit jim jejich využívání a vytvářet souhrnné informace o návštěvnících svých internetových stránek. Cookies využívá Společnost k vylepšování služeb Společnosti pro klienty a návštěvníky stránek.

Návštěvníci stránek jsou oprávněni nastavit příslušným způsobem svůj internetový vyhledávač, a tak odmítnout cookies, nebo být na nové cookies upozorněni. Informace, jak nastavit cookies, jsou uvedeny přímo ve vyhledávači. Některé části služeb zřejmě nebudou řádně fungovat, pokud návštěvník stránek cookies odmítne.

Společnost využívá analytiku Google a jiné služby webové analytiky za účelem vytváření analytických dat a zpráv o tom, jak návštěvníci využívají internetové stránky Společnosti a jak zlepšit služby Společnosti. Přehled o analytice Google je dostupný na stránkách Google Analytics a je možné ji odmítnout prostřednictvím vyhledavače.

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit následující práva vyplývající z nařízení GDPR tak, že kontaktuje Společnost e-mailem, který zašle na adresu data@lobkowicz.cz : 

 • požádat o přístup k osobním údajům; to znamená, že subjekt údajů je oprávněn požádat o informaci, zda zpracováváme jeho osobní údaje. Existují však výjimky, tj. subjekt údajů není vždy oprávněn získat veškeré informace, které zpracováváme;
 • požádat o opravu osobních údajů, pokud je považuje za nepřesné nebo neúplné;
 • požádat, za jistých okolností, o výmaz osobních údajů z naší databáze (např. pokud osobní údaje již nejsou nezbytné pro uvedené účely či pokud byly zpracovávány protiprávně). Nemůžeme vymazat osobní údaje, které jsme ze zákona povinni uchovávat;
 • zrušit (odvolat) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost procesu zpracování před jeho odvoláním;
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že subjekt údajů může omezit způsob, jakým jeho osobní údaje používáme, má-li obavy o jejich přesnost nebo o způsob, jakým jsou používány. Určitá omezená data však za jistých okolností smíme používat i nadále (např. osobní údaje nezbytné pro účely právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiného subjektu údajů);
 • vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů; v takovém případě přestaneme používat osobní údaje subjektu údajů pro daný účel, pokud k tomu nemáme zásadní oprávněné důvody. Subjekt údajů je vždy oprávněn vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Pokud na žádost subjektu údajů vymažeme jeho osobní údaje z naší databáze, ponecháme si pouze informace, které mohou být nezbytné za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, jak je vymezeno výše, nebo pro orgány veřejné správy. Poskytnuté údaje a informace považujeme za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s příslušnými právními předpisy a smluvními ujednáními. S osobními údaji neobchodujeme.

Za účelem ochrany osobních údajů a zabránění jejich sdělení třetí straně a přístupu neoprávněných osob k nim jsme zavedli organizační, administrativní, technická a fyzická opatření, např. používání uživatelských jmen a hesel za účelem ochrany osobních údajů uložených v elektronických formulářích a ukládání datových nosičů do uzamykatelných skříní, do nichž mají přístup pouze oprávněné osoby.

Domnívá-li se subjekt údajů, že došlo k porušení jeho práv souvisejících s ochranou osobních údajů, může podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů u dozorového úřadu v České republice, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2nm, webové stránky: https://www.uoou.cz.

V případě dotazů nebo žádostí ohledně zpracování osobních údajů a uplatnění svých práv se subjekt údajů může písemně obrátit na Společnost na e-mailové adrese: data@lobkowicz.cz.