Předchozí ročníky

2020

Fotografie z ročníku 2020

  1. Zahájení festivalu Dvořákova Nelahozeves 2020
  2. Závěrečný koncert Akademie komorní hudby v Rytířském sálu zámku Nelahozeves, Dvořákova Nelahozeves 2020 
  3. Přednáška pravnuka Antonína Dvořáka, Petra Dvořáka, ve skladatelově rodném domě, Dvořákova Nelahozeves 2020 
  4. Klavírní recitál Ivo Kahánka v Rodném domě Antonína Dvořáka, Dvořákova Nelahozeves 2020
  5. Vystoupení nelahozeveského sboru Období v rámci zahájení festivalu, Dvořákova Nelahozeves 2020 

© Veronika Graulíková