5. září 2021
Nelahozeves

5. září 2021

Antonín Dvořák a Nelahozeves

„Tam se podívejte na tu malou vesničku s dlouhým jménem Nelahozeves. A hned pod tím zámkem knížete Lobkovice tam to nízké stavení... vidíte? – tam měl můj otec hospodu a zároveň v ní řezničil. V tom domku jsem se narodil, a v milém tom kraji prožil jsem své chudé dětství.“  

Antonín Dvořák, citováno podle Václava Novotného, S Dvořákem v Anglii, 1911 

Antonín Dvořák se narodil v Nelahozevsi 8. září 1841 jako prvorozený syn Anny a Františka Dvořákových, kteří v obci provozovali řeznictví a pohostinství. Rodina se nejprve usadila v domě č. p. 24, kde provozovala masný krám. Následně si Dvořákovi pronajali tzv. Engelhardtovu hospodu v č. p. 12 a živnost převzali. Zde se také Antonín Dvořák narodil a jeho rodný dům je dnes jedním z dějišť festivalu Dvořákova Nelahozeves.  

Dvořák strávil v Nelahozevsi prvních dvanáct let svého života a získal zde první hudební vzdělání. Na housle ho učil místní učitel a kantor Josef Spitz, a brzy začal vystupovat ve vesnické kapele i v místním kostele sv. Ondřeje, ve kterém byl také pokřtěn. V prostředí Nelahozevsi najdeme motivy, které Dvořáka doprovázely v jeho dospělém životě a které mu byly inspirací v pozdější tvorbě. V první řadě se jedná o venkovskou krajinu a přírodu ve spojení s řekou a také s železnicí, která byla v obci zavedena ještě za Dvořákova dětství. Dvořák se v Nelahozevsi seznámil s různými hudebními žánry, s církevní hudbou, s lidovou hudbou, která zaznívala v hospodském sále, nebo s taneční hudbou, která doprovázela zábavy konané v tanečním sále domu č. p. 12. Dvořákův otec František měl hudební nadání a často bavil hosty hrou na citeru.  

V roce 1853 ukončil Antonín obecní školu jako jeden z nejlepších žáků a odešel do nedalekých Zlonic, aby mohl ve studiu hudby pokračovat u kantora Antonína Liehmanna. Tam už byla jeho hudební kariéra systematicky budována s návazností na roční pobyt v České Kamenici a následný nástup na varhanickou školu v Praze (1857-1859).

Dvořák dosáhl během života nevídaného úspěchu doma i v zahraničí, přičemž vrcholem jeho kariéry se stal téměř tříletý pobyt v Americe na postu ředitele Národní konzervatoři hudby se sídlem v New Yorku a premiéra jeho Symfonie č. 9 e moll "Z Nového světa" v newyorské Carnegie Hall v roce 1893. Do Nelahozevsi se už nikdy trvale nevrátil, ale dojmy z prostředí jeho dětství mu byly inspirací po celý život.  


O festivalu

70. ročník festivalu proběhne 5. září 2021 v Nelahozevsi

Festival klasické hudby Dvořákova Nelahozeves každoročně připomíná narození jednoho z nejvýznamnějších a také nejhranějších českých hudebních skladatelů, Antonína Dvořáka (8. 9. 1841 – 1. 5. 1904). Festival byl založen Společností Antonína Dvořáka již v roce 1951, ve stejné době, kdy byl veřejnosti poprvé zpřístupněn skladatelův rodný dům v Nelahozevsi. Narození slavného rodáka si však Nelahozeves nepravidelně připomínala již v dřívější době.  

Jednodenní akce nabízí sérii koncertů v různých lokalitách Nelahozevsi a také bohatý doprovodný program ve formě workshopů a prohlídek pro děti i komentovaných prohlídek pro dospělé publikum. Koncerty se odehrávají v autentických prostorech spjatých s Dvořákovým dětstvím v Nelahozevsi: ve skladatelově rodném domě, v kostele sv. Ondřeje, kde byl Dvořák pokřtěn, a v renesančním lobkowiczkém zámku Nelahozeves.  

Festival se zaměřuje především na dílo Antonína Dvořáka, připomíná ale také tvorbu Dvořákových současníků či žáků, a zároveň reflektuje významné výstupy dvořákovského výzkumu. V rámci festivalu pravidelně vystupují renomovaní interpreti především z České republiky, v posledních letech např. klavírista Ivo Kahánek, stipendisté Akademie komorní hudby, Dvořákovo trio či Kvarteto Martinů.  

Festival pořádají Lobkowiczké sbírky ve spolupráci s obcí Nelahozeves, Národním muzeem – Muzeem Antonína Dvořáka a Společností Antonína Dvořáka.  

Zahájení festivalu Dvořákova Nelahozeves 2020 © Veronika Graulíková
Vystoupení nelahozeveského sboru Období v rámci zahájení festivalu, Dvořákova Nelahozeves 2020 © Veronika Graulíková 
Závěrečný koncert Akademie komorní hudby v Rytířském sálu zámku Nelahozeves, Dvořákova Nelahozeves 2020 © Veronika Graulíková

Program 5. září 2021

Podrobný program festivalu:

S výjimkou závěrečného koncertu je vstupné na všechny akce dobrovolné. Vstupenky na závěrečný koncert jsou k zakoupení online zde či fyzicky na zámku Nelahozeves, v infocentru Nelahozeves, v Lobkowiczkém paláci v Praze a v infocentru Roudnice nad Labem. 

Plné vstupné činí 280,-. Zvýhodněné vstupné pro seniory, studenty, děti, obyvatele Nelahozevsi, členy Společnosti Antonína Dvořáka, a členy Lobkowiczkých sbírek 250,-.  


Praktické informace a kontakty

Festival se odehrává 5. září v obci Nelahozeves, ca 25 km severně od Prahy.  

Jak k nám: 

  • Autem: dálnice D8, exit 18 – Nová Ves 
    Kde zaparkovat: parkoviště při zámku Nelahozeves  
  • Vlakem: zastávka Nelahozeves zámek 
  • Na kole: Vltavská cyklistická cesta

KONTAKT

M: +420 602 166 506, +420 724 557 617 
E: dvorakovanelahozeves@lobkowicz.cz